Krzepice. Gala "Anioły kultury" 2015 [FOTO]

PCZaktualizowano 
W minioną sobotę w auli gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach odbyła się Gala „Anioły Kultury”. Uroczystość została zorganizowana po raz pierwszy przez Urząd Miejski w Krzepicach oraz Lokalną Grupę działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia był Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia. Statuetki wręczał właśnie on oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Kluba. Wyróżnienie specjalne otrzymał ks. Piotr Klekociński.

Aula krzepickiego gimnazjum zgromadziła ludzi w różnym wieku – dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które łączy jedno – pasja i zamiłowanie do szeroko rozumianej kultury, którą tworzą i na rzecz której działają. Na uroczystej Gali pojawili się animatorzy i twórcy kultury, instruktorzy sekcji artystycznych działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach wraz z uczestnikami zajęć, dyrygenci oraz członkowie Młodzieżowych Orkiestr Dętych działających na terenie gminy Krzepice, Koła Gospodyń Wiejskich, nauczyciele angażujący się w działalność kulturalną w swoich placówkach oraz osoby, które wspierają lokalną kulturę tworząc warunki do jej rozwoju.

Sobotnia uroczystość była wyrazem wdzięczności, podziękowaniem za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego na terenie gminy Krzepice. Specjalnie na tą okazję dla wyróżnionych sekcji i grup artystycznych wystąpił big band „Wind band” z Olesna pod batutą Korneliusza Wiatra.

- Cieszę się, że w naszej gminie działa dużo sekcji artystycznych, organizacji i grup nieformalnych zajmujących się animacją kulturalną lokalnych społeczności. Jestem dumny z naszych orkiestr dętych, naszych sekcji działających w Domu Kultury, szkolnych zespołów artystycznych oraz aktywnych pań z Kół Gospodyń Wiejskich – powiedział na wstępie Burmistrz Krzepic.

Wyróżnione grupy otrzymały statuetkę „Anioł Kultury” oraz specjalne podziękowania za działalność na niwie kultury.

Kto otrzymał wyróżnienie?

Kulturalną wizytówką gminy Krzepice są prężnie działające Młodzieżowe Orkiestry Dęte. Muzycy – amatorzy reprezentują gminę na przeglądach, festiwalach i imprezach artystycznych odbywających się w na terenie gminy, powiatu, regionu, jak również na szczeblu ogólnopolskim. Obcowanie z muzyką, jak również bezpłatna edukacja muzyczna, wpływają na rozwój wrażliwości estetycznej. Dzieci i młodzież czerpią z niej niewyobrażalną korzyść – piękno, wrażliwość, pomysłowość. Kultura muzyczna na terenie gminy Krzepice upowszechniana jest poprzez działalność orkiestr dętych.

Statuetką została wyróżniona Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Starokrzepic, na czele z dyrygentem Sławomirem Krysiem, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych działająca pod kierunkiem Bogdana Krzaka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krzepic, którą prowadzi Miłosz Janik .

Taniec był i zawsze będzie jednym ze sposobów przeżywania emocji. Posiada walory rekreacyjne, jest powszechną i popularną formą zabawy, gimnastyki oraz rozrywki. Na terenie gminy Krzepice działają dwie sekcje taneczne „Zespół Mażoretek” działający przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Starokrzepicach oraz Mażoretki ze Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych.

Pierwszy z nich ma na swoim koncie wiele znaczących sukcesów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Grupa powstała w 2003 roku. Pierwszą instruktorką była pani Aleksandra Kryś. Od roku 2005 grupę prowadziła pani Dorota Spandel, później Dominika Grosiak, a od roku 2014 instruktorką grupy jest Agnieszka Macioł.

Mażoretki towarzyszą Młodzieżowej Orkiestrze Dętej ze Starokrzepic – dzięki temu jej koncerty stają się barwnym, ciekawym i atrakcyjnym widowiskiem.

Mażoretki z Zajączek Pierwszych działają w tamtejszej szkole podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wf-u p. Joannę Zabkowską. Celem zajęć jest rozwijanie poczucia rytmu, estetyki i ekspresji ruchowej, rozwijanie zdolności tanecznych, poruszania się z gracją oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Na zajęciach uczennice poznają podstawowe kroki w aerobiku oraz tańcu towarzyskim. Mażoretki występują na wielu lokalnych uroczystościach – w listopadzie 2014 r. mogliśmy podziwiać układy taneczne w ich wykonaniu na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach podczas imprezy charytatywnej pn. „Zajączkowskie Impresje“.

Teatr amatorski to jedna z najbardziej popularnych form twórczości artystycznej. Jest to dziedzina sztuki będąca syntezą ruchu, plastyki, muzyki i literatury. Od lutego 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach działa wielopokoleniowa Krzepicka Scena Teatralna Sotie. Jej instruktorką jest Beata Górska – Cieślińska. Grupa wystawiła kilka spektakli. Swoją działalność zainaugurowała spektaklem pasyjnym „Światło w Maroku”. Później został wystawiony spektakl „Kwiaty dla Mamy” i „Jakubowe opowieści”. Rok temu, w listopadzie aktorzy – amatorzy wystawili refleksyjny spektakl zaduszkowy „Druga przestrzeń”, który zaprezentowali również na Powiatowych Konfrontacjach Teatralnych we Wręczycy Wielkiej zdobywając I miejsce w kategorii grupy mieszane. Na początku roku 2014 krzepicka publiczność oglądała „Merry Christmas”oraz „Nie lękajcie się być świętymi” – wystawiony z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Rok 2015 rozpoczął się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach premierą „JASEŁEK”, które zostały nagrodzone podczas XIII Przeglądu Zespołów Teatralnych „Wręczyckie Jasełka” – Krzepicka Scena Teatralna „SOTIE” zdobyła I miejsce.

SEKCJA WOKALNA

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam ludzie dobre serca mają ….” To motto wielopokoleniowej sekcji wokalnej CATICUM CORDIUM, która działa w Domu Kultury w Krzepicach od listopada 2011 roku. Sekcja została założona przez instruktorkę Kamilę Jarząb – pod jej kierunkiem, w marcu 2013 roku grupa wyśpiewała III miejsce w Regionalnym Przeglądzie Pieśni Pasyjnej w Koziegłówkach. Sekcja wokalna uświetnia swoimi występami wiele lokalnych uroczystości. Bardzo często grupa występuje wspólnie z Krzepicką Sceną Teatralną „SOTIE” ubogacając wokalnie spektakle teatralne wystawiane na deskach sceny krzepickiego Domu Kultury. Obecnie instruktorką grupy jest PATRYCJA KIK.

MŁODZIEŻOWA ŚWIETLICA KULTURALNA ”KREATY-wka”

Od września 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach działa Młodzieżowa Świetlica Kulturalna ”KREATY-wka”, sekcja, która nieco się różni od innych grup artystycznych działających w GOK-u. W kreatywnej świetlicy każdy znajdzie coś dla siebie – są to bezpłatne, ogólnorozwojowe zajęcia, podczas których dzieci rysują, śpiewają, poznają literaturę dziecięcą i młodzieżową, rozmawiają o historii i kulturze Małej Ojczyzny. Zajęcia Młodzieżowej Świetlicy Kulturalnej „Kreatywka” nie tylko uczą, ale i również wychowują. Podczas zajęć duży nacisk położony jest na kształtowanie właściwych postaw i zachowań społecznych. „Pomocna dłoń”, „Iskierka dla przyjaciela”, jestem „Eko – jestem trendy” – to tylko niektóre z tematów podejmowanych przez uczestników zajęć. Jeśli tylko jest taka możliwość, to dzieci z „KREATYwki” starają się uczestniczyć w różnych akcjach społecznych, dzięki którym mogą pomóc potrzebującym. W ubiegłym roku Młodzieżowa Świetlica Kulturalna „KREATYwka” uczestniczyła w ogólnopolskim programie „Młody Obywatel” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelkiej w Warszawie i fundację banku BGK. Założycielką i instruktorką „KREATY-wki” jest MAGDALENA ZALEWSKA.

„BAJKOWA KRAINA PLASTYKI”

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach działa sekcja „BAJKOWA KRAINA PLASTYKI”. Podczas zajęć dzieci malują, rysują, szkicują, wyklejają – a to wszystko dzieje się pod okiem przewodniczki po świecie kolorów i barw – JUSTYNY WRĘCZYCKIEJ.

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE „BAJDUŚ”

„Cokolwiek umysł(…)potrafi zrodzić, potrafi też osiągnąć” – słowa te stanowią motto do wszelkich działań i przedsięwzięć podejmowanych przez członków Szkolnego Koła Teatralnego „BAJDUŚ”. Grupa zawiązała się w 2004 roku, działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach i do dziś cieszą się niegasnącym zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci z przyjemnością zostają po lekcjach, aby uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Przyciągają ich. m.in. wyjazdy na występy pozaszkolne oraz wspaniała zabawa jakiej dostarcza im kreowanie postaci bohaterów. Opiekunkami „BAJDUSIA” są nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach – Bożena Czaja i Irena Głąb.

DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY „WIOLINKI”

Zespół „Wiolinki” został założony w 2000 roku. Początkowo należało do niego 12 osób. Z roku na rok zespół cieszył się coraz większym powodzeniem i przybywało dzieci. Obecnie liczy 52 osoby – są w nim zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Zespół ma na swoim koncie wiele sukcesów. Zespół nie tylko bierze udział w festiwalach, ale przygotowuje również imprezy dla mieszkańców Krzepic m.in.: występy podczas Krzepickich Dni Jakubowych, koncerty kolęd, koncerty z okazji Dnia Kobiet, Dnia Rodziny, Dnia Babci i Dziadka. Zespół „Wiolinki” nagrał już 4 płyty, w tym dwie z kolędami. Ma za sobą już dwie duże imprezy jubileuszowe - 5 i 10-lecie. W przyszłym roku będzie świętować swoje 15-lecie. Opiekunkami zespołu są nauczycieli SP nr 1 w Krzepicach EWA STRZELCZYK – KRYSIAK i MARZENA PALACZ

GRUPA ARTYSTYCZNA Z ZESPOŁU SZKÓŁ W KRZEPICACH

W skład zespołu artystycznego Zespołu Szkół w Krzepicach wchodzą; grupa teatralna, instrumentalna, wokalna i taneczna. Początki działalności koła teatralnego w szkole sięgają 1996 r. natomiast 8 lat temu rozwinęły się nowe sekcje cieszące się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. Zespół artystyczny prowadzą: Mariola Kempińska-Kulej i Agnieszka Borowska. Na przestrzeni kilku lat pracy z zespołem wytworzyła się niepowtarzalna, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi wielu talentów młodzieży naszej szkoły. Zespół na swym koncie posiada wiele nagród i wyróżnień między innymi: grupa teatralna - dwukrotne I miejsce w Uczniowskim Artystycznym Przeglądzie Artystycznym w Powiecie oraz wyróżnienia w przeglądach teatrów amatorskich w Teatrze A. Mickiewicza w Częstochowie oraz teatrze Korez w Katowicach oraz I, II i III miejsce w Konkursie Piosenki „Śpiewobranie” i Powiatowym Festiwalu Piosenki „Śpiewać każdy może”, który każdego roku odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach. Tradycją od 8 lat stała realizacja wspólnego świątecznego programu „ Wieczór kolęd”, która każdego roku przyciąga oprócz uczniów liceum również absolwentów Zespołu Szkół w Krzepicach.

Koła Gospodyń Wiejskich

KGW STAROKRZEPICE
Koło Gospodyń Wiejskich w Starokrzepicach w obecnym składzie działa od 01 kwietnia 2009r. – chociaż pierwsze koło powstało już w 1967r. Panie z KGW ze Starokrzepic promują swoją wieś – w gminie, powiecie i regionie reprezentując ją na przeglądach artystycznych i imprezach okolicznościowych tj. Regionalne oraz Powiatowe Prezentacje Stołów Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych oraz różne uroczystości na terenie gminy i powiatu. Należy również podkreślić, że każdego roku panie ze Starokrzepic aktywnie uczestniczą w Krzepickich Dniach Jakubowych – w części handlowo - wystawienniczej tej imprezy zawsze można odnaleźć piękne stoisko z rękodziełem i twórczością pań z KGW, które w ten właśnie sposób promują swoją miejscowość Starokrzepice zachwycając innych pomysłowością i kreatywnością.

Członkinie koła tworzą również zespół śpiewaczy „FERAJNA”, który wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia w różnego typu festiwalach, jak również Przeglądach Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich. Przewodniczącą KGW ze Starokrzepic jest Gabriela Jachimczak.

KGW DANKOWICE
Koło Gospodyń Wiejskich Z Dankowic zostało założone 9 stycznia 2007 roku. Organizacja powstała, by integrować kobiety z miejscowości Dankowice w celu rozwoju życia kulturalnego wsi oraz kultywowania tradycji ludowych.

Koło reprezentuje zarówno swoją miejscowość, jak i gminę Krzepice na szczeblach: gminnym, powiatowym i regionalnym. Organizacja zrzesza 12 członkiń, które aktywnie uczestniczą w działalności koła, biorąc udział w uroczystościach lokalnych, w prezentacjach tradycji wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz dożynkach. Dankowickie Koło specjalizuje się w promowaniu tradycyjnej polskiej kuchni, rękodzieła, a także w wykonywaniu wieńców dożynkowych. Przewodniczącą jest ALINA SUROWIECKA.

KGW ZAJĄCZKI PIERWSZE
Koło Gospodyń Wiejskich w Zajączkach Pierwszych również aktywnie działa na rzecz swojej Małej Ojczyzny zajmując się pielęgnowaniem lokalnej kultury i tradycji. Przy kole działa zespół śpiewaczy „Zajączki”, który istnieje od 2008 roku. W jego skład wchodzi 20 kobiet z miejscowości Zajączki Pierwsze i Zajączki Drugie.
Zespół śpiewa głównie popularne piosenki ludowe śpiewane na naszym terenie, pieśni patriotyczne i biesiadne.
Dotychczas Zespół wystąpił podczas wielu przeglądów artystycznych:
Festiwali Folklorystycznych Powiatu Kłobuckiego
Regionalnych i Powiatowych Przeglądach Kolęd i Pastorałek Ludowych Zespołów KGW
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Wiśle w 2012 roku
oraz imprez okolicznościowych:
Festynów i Wieczornic organizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości z okazji 11 Listopada w Zajączkach Pierwszych
Krzepickich Dni Jakubowych

Przewodniczącą tego koła jest IZABELA CIELEBAN – DZIERŻAN

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Statuetką „ANIOŁA KULTURY“ zostały wyróżnione organizacje, grupy, koła i sekcje artystyczne działające na terenie gminy Krzepice.

Wyjątek stanowi tylko jedno wyróżnienie - WYRÓŻNIENIE SPECJALNE, które zostało przyznane osobie popularyzującej kulturę i dzielącej się swoją pasją z lokalną społecznością. Tym wyjątkowym „Aniołem Kultury“ został uhonorowany KSIĄDZ PIOTR KLEKOCIŃSKI – wikariusz Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych.

Ksiądz Piotr jest kapłanem dopiero od dwóch lat, ale już zjednał sobie parafian, ma też wielu muzycznych fanów. Ksiądz – oprócz posługi kapłańskiej – śpiewa, gra na gitarze, koncertuje podczas lokalnych uroczystości i imprez okolicznościowych, a swoją pasją dzieli się z ludźmi.

W pamięci mieszkańców naszej gminy w szczególny sposób zapisały się dwa ostatnie koncerty księdza Piotra, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach. W listopadzie były to „Zajączkowskie impresje“, a w lutym wspaniały koncert z okazji Dania Babci i Dziadka.

źródło: GOK Krzepice

polecane: Wyniki wyborów parlamentarnych 2019

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3